Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce, globalleşen dünyanın ortak dilidir. Bu özelliği sebebiyle İngilizce, iş yaşamında ve günlük yaşamda artık elzem bir ihtiyaçtır. Öğrencilerimizin kariyer planlarına bir adım önde başlamalarını sağlayacak İngilizce eğitimini bu sebeple destekliyor ve öğrencilerimizin gerçek ortamlarda dili etkin bir biçimde kullanabilir seviyeye ulaşmalarını sağlıyoruz.

9. sınıftan 12. sınıfa kadar hazırlanan program, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen düzeylerden A1 ve A2 seviyelerine uygun olarak yürütülmektedir.

Lise düzeyinde uygulanan İngilizce dersi müfredatı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’nde belirlenen düzeylerden B1+ ve B2 seviyelerine denk gelmektedir. Bu seviyede program B1+ seviyesinin gözden geçirilmesi ile başlar, öğrencilerin B2 seviyesine getirilmesi hedeflenir.  Lise kademelerinde İngilizce hedefimiz C1 ve C2 seviyelerine dayanmaktadır.

Öğrencilerin konuşma, okuma, yazma ve dinleme gibi bütün dil becerilerinde kendilerini etkili bir şekilde ifade etmeleri sağlanır. Ders içi ve ders dışı etkinliklerin yanı sıra yurt dışı programlarıyla öğrencilerin hem yabancı kültürleri tanımaları hem de öğrendikleri dili doğal ortamlarında kullanmaları için fırsat yaratılır.

İkinci Yabancı Dil eğitimimiz, 9.sınıftan başlayarak 10. sınıfın sonuna kadar devam eder. Bu süreçte her sınıfta haftada en az 2 saat olmak üzere ikinci yabancı dilin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri bağlamında bütüncül olarak kazandırılması amaçlanır.

Cambridge International School ve Cambridge IGSCE programı uygulayan okullarımızda bu programlara ait Cambridge yayınları ve materyalleri yabancı dil eğitiminde kullanılır. Basılı materyallerin yanı sıra dijital içeriklerle de eğitim süreci desteklenir.

*CIS (Cambridge International School) ve Cambridge IGSCE programları 9. sınıftan başlayarak uygulanmaktadır.